ซีอาร์ซี ทาวเวอร์


ไฮโซน ชั้นที่ 48 - 521,273 ตร.ม.
ไฮโซน ชั้นที่ 44 - 471,695 - 1,742 ตร.ม.
มิดไฮโซน ชั้นที่ 33 - 431,695 ตร.ม.
มิดโลโซน ชั้นที่ 23 - 321,641 ตร.ม.
โลโซน ชั้นที่ 8 - 221,590 ตร.ม.